Seadusemuudatused 2016 jaanuaris

Riigikogu võttis 15. juunil 2015 vastu sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse.

Seadus jõustub etappidena. Esimesed muudatused jõustuvad 01.01.2016.

Peamised maksumuudatused

Väheneb sotsiaalmaksumäär. Senise 33 % asemel on alates 01.01.2017 sotsiaalmaks 32,5 % ja alates 01.01.2018 32 %.

Suureneb välislähetuse päevaraha. Alates 01.01.2016 on välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Suureneb residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu. 2016. aastal on maksuvaba tulu 2040 eurot ehk 170 eurot kuus praeguse 156 euro asemel.

Järgmistel aastatel suureneb füüsilise isiku maksuvaba tulu alljärgnevalt: 2160 eurot 2017. aastal; 2280 eurot 2018. aastal; 2460 eurot alates 2019. aastast.

Väheneb residendist füüsilise isiku tulust maha arvatav kulu. Kehtiva seaduse alusel tohib füüsiline isik maksustamisperioodi tulust maha arvata eluasemelaenu intressid, koolituskulud ning heategevuslike kingituste ja annetuste summas 1920 eurot aastas. Alates 01.01.2016.a. tohib füüsiline isik oma tulust maha arvata eelnimetatud kulud summas 1200 eurot.

Tõuseb majutusteenuse käibemaks. Alates 01.01.2017 on käibemaksumäär 14 % majutuse või koos hommikusöögiga majutuse maksustatavast väärtusest, senise 9% asemel. Vähendatakse koolituskuludena maha arvatavaid kulusid. Alates 01.01.2016 ei käsitata koolituskuludena autokoolis osalemise eest tasutud kulusid ega täiskasvanu huvikoolis õppimise eest tasutud kulu.

Suurendatakse alkoholi-, tubaka- elektri ja kütuseaktsiisi. 2016. aasta 1. jaanuariks planeeritud aktsiisitõusud lükatakse edasi alkoholi puhul 1. veebruarile ja tubakatoodete puhul 1. juunile 2016. Alkoholi aktsiisimäär tõuseb 15% ning tubaka aktsiisimäär 8%. Bensiinide aktsiisimäära tõstetakse 10% kolmel järgneval aastal; diislikütuse aktsiisimäära 14% 2016.a. ning 10% aastatel 2017–2018.