Raamatupidamisteenuse täislahendused

Kogu raamatupidamisega seonduv, alates algdokumentidest, kuni aastaaruannete koostamiseni...

EESTIS

tegutsevale ettevõttele

*käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
*tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD)
koostamine ja esitamine;
*raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
*majandusaasta aruande koostamine...

SOOMES

tegutsevale ettevõttele

*firma asutamine Soomes;
*Eestis asutatud firma registreerimine Soomes
*ettevõtlust reguleeriv seadlusandlus
*Soomes kehtivad nõuded ehitustöömaale sisenemiseks
*kohustuslikud kindlustused ja töötervishoid...

Võta meiega ühendust ja leiame koos sobiva RAAMATUPIDAMISLAHENDUSE...

Raamatupidamise uudised

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. […]

Raamatupidamine

Raamatupidamine 06.03.2018 Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2018 02.03.2018 Aitame tudengit! Raamatupidaja osalemine täiendusõppes 31.01.2018 Endine raamatupidaja sai süüdistuse 24.01.2018 Digitöötuba – raamatupidamise korraldamine vabaühenduste juhtidele 19.01.2018 […]

Hetkel kehtivad seadused ja määrused, nende kehtivusaeg ning lühendid

Enim kasutatavad seadused: Raamatupidamise seadus en 01.01.2018 RPS Töölepingu seadus en 01.03.2018 31.08.2019 TLS Käibemaksuseadus en 01.01.2018 KMS Sotsiaalmaksuseadus en 01.01.2018 SMS Tulumaksuseadus en 01.01.2018 31.08.2018 TuMS Maksukorralduse seadus en 01.03.2018 […]

VAATA KÕIKI UUDISEID

Hinnad

Väikeettevõttele

Raamatupidamispakett väikeettevõttele, kes ei ole käibemaksukohuslane ja puudub palgaarvestus.

Teenus sisaldab:

 • raamatupidamise aruandlus
 • ostu- ja müügiarved, kassa
 • põhivarade arvestus

59.00€


eurot / kuus | sisaldab 20% käibemaksu

Keskmisele ettevõttele

Raamatupidamispakett ettevõttele, kes on käibemaksukohuslane. Ettevõttes on kuni kolm töötajat, igakuise palgaarvestusega.

Teenus sisaldab:

 • raamatupidamise aruandlus
 • ostu- ja müügiarved
 • kassa, sularahaarvestus
 • põhivara arvestus
 • palgaarvestus
 • töölähetused, erisoodustused

alates 99.00€


eurot / kuus | sisaldab 20% käibemaksu

Suurettevõttele

Raamatupidamispakett suurettevõttele, kus töötab viis või enam palgatöötajat.

Teenus sisaldab:

 • müügi- ja ostuarvete ja laekumiste kajastamine;
 • sularaha / kaardimakse
 • töölähetuste vormistamine
 • põhivara arvestus
 • aruannete koostamine ja edastamine
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine
 • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine
 • raamatupidamise siseeeskirjade koostamine
 • majandusaasta aruande koostamine

alates 149.90€


eurot / kuus | sisaldab 20% käibemaksu

Raamatupidamisteenus Eestis

Professionaalne raamatupidamine väike ja keskmise suurustega ettevõttetele.

Praktika on näidanud, et enamikude Eesti väike- ja keskmiste ettevõtete raamatupidamine pole nii korras, et suudaks järjepidevat ja kvaliteetset sisendit anda juhtimisele.Veel rohkem oleme näinud, et raamatupidamisega ja/või finantsjuhtimisega tegelevad isikud ei oma piisavat teadmise maksunduse vallas, mistõttu makstakse makse kas rohkem (tekitades ettevõttele liigset kulu) või ei maksta neid õigesti ning seatakse ohtu ettevõtte usaldusväärsuse riigi ja partnerite silmis.

Töötame eetiliselt koostöös erinevate spetsialistidega, et korraldada Teie raamatupidamine ja kogu ettevõtte finantstegevust efektiivselt. Omame laialdast kogemust ja meie eesmärk on pakkuda ettevõtte raamatupidamise täisteenust, mis võimaldaks ettevõttel kulu säästa ja keskenduda rohkem olulisele.

Olenemata ettevõtte vormist, korraldame nii FIE (füüsilisest isikust ettevõtja), OÜ (osaühingu) ja AS (aktsiaseltsi), kui ka MTÜ (mittetulundusühingu) raamatupidamist.

Ettevõtte (OÜ või AS) raamatupidamine sisaldab:

 • Vajadusel eelmiste perioodide kannete ja dokumentide korrastamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine ja sise-eeskirja koostamine
 • Kõikide algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Esitatud dokumentide põhjal jooksev raamatupidamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine ametitele
 • Aastaaruande koostamine
 • Maksualane nõustamine
 • Finantsalane nõustamine

FIE raamatupidamine sisaldab:

 • Vajadusel eelmiste perioodide kannete ja dokumentide korrastamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine ja sise-eeskirja koostamine
 • Kõikide algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Esitatud dokumentide põhjal jooksev raamatupidamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine ametitele
 • Aastaaruande koostamine
 • Finantsalane nõustamine

MTÜ raamatupidamine sisaldab:

 • Vajadusel eelmiste perioodide kannete ja dokumentide korrastamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine ja sise-eeskirja koostamine
 • Kõikide algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Esitatud dokumentide põhjal jooksev raamatupidamine
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine ametitele
 • Aastaaruande koostamine
 • Finantsalane nõustamine
RAAMATUPIDAMISE BAASTEENUSED
 • raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
 • töölähetuste vormistamine;
 • kassaorderite vormistamine;
 • põhivarade arvestus;
 • aruannete koostamine ja edastamine (bilanss, kasumiaruanne, müügireskontro, ostureskontro, põhivarade arvestus);
 • käibedeklaratsiooni (KMD) koostamine ja esitamine;
 • tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine
 • raamatupidamise siseeeskirjade koostamine;
 • majandusaasta aruande koostamine.
PALGAARVESTUS
 • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine;
 • lisatasude, preemiate arvestamine;
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine;
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
 • palkade ja maksude ülekandmine
RAAMATUPIDAMISE LISATEENUSED

Majandustehingute dokumenteerimine

Raamatupidamine korraldatakse vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale, mis reguleerib ettevõtte majandustehingute dokumenteerimist ja kirjeldamist, dokumentide esitamist, kontoplaani pidamist ja arvestuspõhimõtete kasutamist. Igal ettevõttel peab olema algbilanss, mis on ettevõtte asutamisel loodud dokument, mis sätestab ettevõtte varad, kohustused ja omakapitali enne majandustegevuse alustamist. Ettevõte on kohustatud pidama lisaks raamatupidamisregistrit, et kindlustada aruannete tähtaegne esitamine. Erinevaid raamatupidamise dokumente tuleb säilitada 7 aastat.

Aruandlus

Raamatupidamine koosneb põhiaruannetest:

 • Bilanss – Bilanss kajastab teatud kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit arvestades ettevõtte vara, kohustusi ja omakapitali.
 • Kasumiaruanne–Ehk tulude ja kulude aruanne kajastab ettevõtte aruandeperioodi tulusid ja kulusid ning vastavalt kasumit või kahjumit.
 • Rahavoogude aruanne–Raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohuslase raha laekumisi ja väljamakseid ehk rahavoogusid arvestades nende ärilist eesmärki, kas siis investeerimistegevusena või finantseerimistegevusena.
 • Omakapitali muutuste aruanne– Omakapitali muutuste aruanne kajastab muudatusi ettevõtte omakapitalis. Eraldi tuuakse välja omanike kapitali sissemaksed ja väljamaksed, aruandeperioodi kasum või kahjum jm omakapitali mõjutavad majandustehingud.
 • Majandusaasta aruanne– Koosneb ettevõtte aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande osadeks on bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne ja lisad. Tegevusaruanne kajastab ettevõtte tegevusi, mis mõjutavad firma finantsseisundi ja majandustegevuse hindamist ja olulisi sündmusi majandusaastal.

Raamatupidamisteenus Soomes

ÄRI SOOMES

Firma asutamine Soomes
Eestis asutatud firma registreerimine Soomes
Ettevõtlust reguleeriv seadusandlus
Soomes kehtivad nõuded ehitustöömaale sisenemiseks
Kohustuslikud kindlustused ja töötervishoid

KONSULTATSIOON JA NÕUSTAMINE 50€/tund 

RAAMATUPIDAMINE SOOMES

Palgaarvestus ja deklaratsioonide esitamine Soome maksuametile
Ostu- ja müügireskontrad
Käibemaksu arvestus vastavalt Soomes kehtivale käibemaksuseadusele
Aastaaruanded ja tulumaksustamine

MAKSUD SOOMES

Palgaarvestus ja töötasu maksustamine
Ettevõtte tulumaks ja käibemaks
Riikide vaheline kaupade-, teenuste- ja tööjõuliikumine

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE MAKSUAMETIS 100€/tund

Kasulikud lingid

ES-Aastaraamat OÜ

Telefon: +372 51 151 26
E-post: info@aastaraamat.com

Võta meiega ühendust

Kirjuta oma soov siia